Μαθήματα για Γυμνάσιο

 

από τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Ματθαίου στο Καματερό

 
 
Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Ματθαίου στο Καματερό, προσφέρουν καθημερινή μελέτη όλων των μαθημάτων του σχολείου, αλλά και σε Μαθήματα κορμός όπως τα Μαθηματικά, τα Αρχαία, η Γλώσσα, η Φυσική και η Χημεία.

Με γνώμονα την καλύτερη και πιο ουσιαστική εκμάθηση των μαθητών, πραγματοποιούνται συχνά επαναληπτικά διαγωνίσματα μαθημάτων.

Πολύ σημαντικό για εμάς είναι η ενημέρωση των γονέων για τη πρόοδο των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, ενημερώνονται καθημερινά με γραπτή ενημέρωση της επίδοσης του παιδιού.